Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

KALENDARIUM

Do wakacji  : - )

Do wakacji  : - )
 

Od 11 do 13 kwietnia br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbywał  się cykl koncertów z okazji 50-lecia istnienia Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. W koncertach wzięli udział: znani absolwenci szkoły, zagraniczni goście, nauczyciele i obecni uczniowie szkoły. Wśród zaproszonych byli: arcybiskup Kazimierz Nycz, córka  Grażyny Bacewicz - Alina Biernacka, żona największego żyjącego polskiego kompozytora  i mecenas sztuki Elżbieta Penderecka, przedstawiciele ministerstw i wielu innych znamienitych gości. Patronat medialny nad imprezą objęło szesnaście redakcji i stowarzyszeń medialnych w kraju, w tym TVP Warszawa, która relacjonowała wydarzenie 11 bm.  

tekst i zdjęcia Ewa Ploplis

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©