Zespół Państwowych Ogólnokształcących

Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

im. Grażyny Bacewicz

 

"Kompozytor musi pisać
z wewnętrzną satysfakcją i szczerze,
ale nie może zapominać o tym,
że pisze dla ludzi..."

GRAŻYNA BACEWICZ

Do  rozpoczęcia przerwy Światecznej 2016

Do  rozpoczęcia przerwy Światecznej 2016
 

UWAGA RODZICE !!!

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że przed zajęciami ogólnokształcącymi i po ich zakończeniu szkoła nie zapewnia uczniom bezpośredniej opieki, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych. Uczniowie powinni przebywać na stołówce, w bibliotece, na boisku lub sali gimnastycznej w obecności nauczycieli dyżurujących.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie zajęć ogólnokształcących uczniom nie wolno wychodzić poza szkołę. W wyjątkowych wypadkach uczeń może opuścić szkołę wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, którą przedstawia wychowawcy klasy lub nauczycielowi z którym ma w tym dniu lekcje. Informacja dla rodziców.

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia dotyczącego czasu  między zajęciami porannymi i popołudniowymi.

Oświadczenie do pobrania TUTAJ

ul.Tyszkiewicza 42,
01-172 Warszawa,
tel. (22) 632-10-09 w 107
fax (22) 632-20-48
SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE
(OPRÓCZ SOBÓT) W GODZ. 8-16.00
mail : sekretariat@bacewicz.edu.pl
mail do admina : administrator
COPYRIGHT Hieroglif 2012 ©